HCSM-AN酱油、醋专用 红外线电脑 超高温瞬时灭菌机

HCSM-AN酱油、醋专用 红外线电脑 超高温瞬时灭菌机

1. 公司:得昊力2. 型号:HCSM-AN3. 灭菌方式:红外线热辐射灭菌系统4. 应用范围:酱油、醋5. 生产能力:1000~15000kg/h可定制6.

产品详情

1. 公司:得昊力2. 型号:HCSM-AN
3. 灭菌方式:红外线热辐射灭菌系统
4. 应用范围:酱油、醋